Essay Tungkol Sa Wikang Filipino 2012

Tags: Master DissertationUnited Nations Essay Competition 2012Ap Literature Essay Prompts QuestionsSample Of Abstract In Research PaperCreative Writing 101Write A Short Essay On My SchoolHomework Tutoring OnlineWriting An Essay For College ApplicationResearch Papers On Mobile Computing

Kaya naman kailangan ang patuloy na paglinang sa kakayahan ng mga bata na magamit ito araw-araw sa kanilang pamumuhay.

Sa paraang komunikatibo kailangang maipagamit ang wikang Filipino.

Hindi ba’t kay sayang isipin na nauunawan ng mga batang Pilipino ang kanilang kultura gamit ang wikang Filipino?

Mahalaga na sa murang edad ng mga bata ay naiintindihan nila at nagagamit ang wikang Filipino.

“Gusto mo bang maging isang mahusay at mabuting CEO sa iyong mga manggagawa?

Essay Tungkol Sa Wikang Filipino 2012

” Sa simpleng tanong kong ito, nakita ko ang pagkunot ng noo at pagsalubong ng kanyang mga kilay.

sa aking mga mag-aaral, naitanong sa akin ng isa kong estudyante kung bakit pa raw niya pag-aaralan ang Filipino kung magiging CEO naman siya ng kanilang kumpanya balang-araw.

Sinagot ko muna siya ng isang tanong bago ko sagutin ang totoo niyang tinatanong.

Makapangyarihan ang wasto at mabuting paggamit ng ating wika.

Isa itong daan upang magkaroon tayong mga Pilipino ng matatag na pagkakakilanlan.

SHOW COMMENTS

Comments Essay Tungkol Sa Wikang Filipino 2012

The Latest from s-gsm.ru ©